Skip to main content
search
0

ออกแบบ Company Profile แบบไหน ถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจ

Company Profile มีความสำคัญอย่างไร

Company Profile เหมือนเป็นหน้าตาของบริษัท เป็นการสรุปภาพรวมของบริษัททั้งหมดตั้งแต่ความเป็นมาของบริษัท ธุรกิจบริการ หรือ สินค้าของบริษัท ผลงานที่ผ่านมา รายชื่อหรือโลโก้ของลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อต่างๆ ดังนั้น Company Profile ที่ดูดีและมีความเป็นมืออาชีพจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณว่ามีศักยภาพเพียงใด

ออกแบบ Company Profile แบบรูปเล่ม

ออกแบบ Company Profile แบบไหน ถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

การเลือก ออกแบบ Company Profile ว่าจะออกแบบเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์การนำไปใช้ เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และ งบประมาณในการจัดทำ Company Profile โดยทั่วๆ ไป Company Profile ที่นิยมออกแบบกันจะแบ่งได้ 3 แบบหลักๆ

Company Profile แบบแผ่นพับ

แบบที่ 1 – Company Profile แบบแผ่นพับ

Company Profile แบบแผ่นพับ ส่วนใหญ่นิยมเป็นขนาด A3 พับครึ่งเป็นขนาด A4, A4 ต่อกัน 3 แผ่น และ A4 ต่อกัน 4 แผ่น ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

คุณลักษณะที่โดดเด่นประการหนึ่งของ Company Profile แบบแผ่นพับ คือความต่อเนื่องของเนื้อหาเมื่อกางออกสามารถดูรายละเอียดได้ต่อเนื่องกว่า Company Profile แบบรูปเล่ม

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Company Profile แบบแผ่นพับ คือต้นทุนทางการพิมพ์เมื่อนำไปจัดพิมพ์ เมื่อเทียบกับราคางานพิมพ์ Company Profile แบบรูปเล่มนั้น Company Profile แบบแผ่นพับจะมีราคาต้นทุนงานพิมพ์ที่ต่ำกว่า และ มีน้ำหนักเบากว่า หากต้องทำการจัดส่งทางไปรษณีย์

ตัวอย่างงานออกแบบ Company Profile แบบแผ่นพับขนาด A3 พับครึ่ง

ผลงานออกแบบ Company Profile
โบรชัวร์คอนโด Regent Home สุขุมวิท 81

ตัวอย่างงานออกแบบ Company Profile แบบแผ่นพับขนาด A4 ต่อกัน 3 แผ่น

โบรชัวร์โรงเรียนปัญญาวิทย์
Company Profile แบบแผ่นพับ
ออกแบบ Company Profile แบบไหน
โบรชัวร์บริษัท PPS Thailand

แบบที่ 2 – Company Profile แบบ Folder ใส่เอกสาร

งานออกแบบ Company Profile แบบ Folder ใส่เอกสาร บริษัทขนาด A4 จะนิยมเป็นแบบมีกระเป๋าใส่เอกสารและเจาะช่องเสียบนามบัตรด้านใน เพื่อใช้ใส่เอกสารอื่นๆ โบรชัวร์ ใบปลิว ใบเสนอราคา ใบราคาโครงการบ้าน หรือ แบบแปลนโครงการบ้าน เพื่อมอบให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยปกติ Company Profile แบบ Folder ใส่เอกสาร ขนาด A4 จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาด A4 อยู่เล็กน้อย เพื่อให้สามารถใส่เอกสารที่มีขนาด A4 ได้โดยที่เอกสารไม่ล้นออกมาด้านนอกของตัวโฟลเดอร์

ตัวอย่างงานออกแบบ Company Profile แบบโฟลเดอร์ใส่เอกสาร

Company Profile แบบ Folder ใส่เอกสาร
ออกแบบโบรชัวร์ขนาด A3

แบบที่ 3 – Company Profile แบบรูปเล่ม

Company Profile แบบรูปเล่ม ส่วนใหญ่นิยมเป็นขนาด A3 พับครึ่งเป็นขนาด A4 แต่จำนวนที่หน้า กี่แผ่น ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ แต่จำนวนหน้าจะต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย 4 ลงตัว เช่น 4 หน้า, 8 หน้า, 16 หน้า, 20 หน้า เป็นต้น

คุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของ Company Profile แบบรูปเล่ม คือแบ่งเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการนำเสนอเป็นส่วนๆ ได้ชัดเจน แสดงเนื้อหาได้ยืดหยุ่นมากกว่าเพราะไม่ต้องถูกบีบด้วยจำนวนหน้า และสามารถใส่สารบัญเพื่อชี้แจงว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างก็ได้อีกด้วย

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Company Profile แบบรูปเล่ม คือ ภาพลักษณ์ที่ดูดีกว่า และ ดูมืออาชีพกว่า Company Profile แบบอื่นๆ ทั้งหมดนั่นเอง

ตัวอย่างงานออกแบบ Company Profile แบบรูปเล่ม

ออกแบบ Company Profile แบบรูปเล่ม
Ubond Thailand Project Portfolio
Ubond Thailand Color Chart

หากธุรกิจของคุณต้องการออกแบบ Company Profile คุณภาพอย่างมืออาชีพ

ติดต่อเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@

ผลงานการออกแบบ Company Profile ล่าสุดจาก artworkdesign.co

Company Profile บริษัท MTR Trading

Company Profile บริษัท MRC Global Trade

Company Profile บริษัท JK Exterior

Company Profile บริษัท Sahanont Interfoods

Company Profile Dnuda

Company Profile บริษัท ส.อนันต์คอนกรีต

Close Menu