งานพิมพ์ Company Profile ขนาด A4 ต่อกัน 3 แผ่น

15,216 ฿60,464 ฿

Clear

งานพิมพ์ Company Profile ขนาด A4 ต่อกัน 3 แผ่น

Company Profile แบบแผ่นพับ ส่วนใหญ่นิยมเป็นขนาด A3 พับครึ่งเป็นขนาด A4, A4 ต่อกัน 3 แผ่น และ A4 ต่อกัน 4 แผ่น ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
คุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของ Company Profile แบบแผ่นพับ คือความต่อเนื่องของเนื้อหาเมื่อกางออกสามารถดูรายละเอียดได้ต่อเนื่องกว่า Company Profile แบบรูปเล่ม
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Company Profile แบบแผ่นพับ คือต้นทุนทางการพิมพ์เมื่อนำไปจัดพิมพ์ เมื่อเทียบกับราคางานพิมพ์ Company Profile แบบรูปเล่มนั้น Company Profile แบบแผ่นพับจะมีราคาต้นทุนงานพิมพ์ที่ต่ำกว่า และ มีน้ำหนักเบากว่า หากต้องทำการจัดส่งทางไปรษณีย์

Additional information

กระดาษ

กระดาษอาร์ต 210 แกรม, กระดาษอาร์ต 250 แกรม, กระดาษอาร์ต 300 แกรม

จำนวนการพิมพ์

500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000

การเคลือบ

โอพีพีด้าน, โอพีพีเงา